Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Kiełbasiarnia Delikatesy
Computer Usługodawca
Sklep internetowy Kiełbasiarnia Delikatesy, dostępny pod
adresem https://kielbasiarnia-delikatesy.pl jest prowadzony przez:

MATEUSZ NABEEL AL NAJAR,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
IMPERIUM -USŁUGI GASTRONOMICZNE MATEUSZ AL NAJAR,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
9471919859,
nr REGON 100983465,
ul. Wojciecha Głowackiego 5/5A, 91-734 Łódź

Envelope Open Text Punkt kontaktowy
W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji
elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: sklep@kielbasiarnia-delikatesy.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://kielbasiarnia-delikatesy.pl/kontakt

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod
numerem:
600436722

Earth Europe Język komunikacji
Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji
Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być
składane za
pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do
regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: „Inne regulaminy i polityki”.

Gears Warunki techniczne
Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków
technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce
prywatności dostępnej pod adresem:
https://kielbasiarnia-delikatesy.pl/polityka-prywatnosci
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają
również:

  • Regulamin sklepu – https://kielbasiarnia-delikatesy.pl/regulamin-sklepu

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.


Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 11.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: c53ddacf-39cf-438c-a7f7-6c51a2abe2bd.
Koszyk
Scroll to Top